Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องพระมหาธรรมราชาลิไท ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 6 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP