Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2560

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุม 771 ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP