Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ( อาคารหลังใหม่ ) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกได้มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP