Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ โครงการ National e-Payment ใช้ชีวิตทันสมัย รับจ่ายเงินสะดวกด้วย National e- Payment

pll_content_description

      วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางอิสรา ชูแก้ว เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ โครงการ National e-Payment ใช้ชีวิตทันสมัย รับจ่ายเงินสะดวกด้วย National e- Payment จัดโดย ธปท กรมบัญชีกลาง และสำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว อาคารบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

TOP