Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ประจำเดือนมีนาคม 2560

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม เวลา 09.00 น.

      เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม เวลา 09.00 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ โรงเรียนยางโกลนวิทยา หมู่ที่ 9 บ้านนาซำหวาย ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกบูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย ให้บริการฝึกอบรมระยะสั้น (การทำซูชิ) และให้บริการซ่อมจักรยานยนต์ ( เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง )และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมโครงการและให้บริการแก่ประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP