Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560  เวลา 07.00 น. นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ณ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP