Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนเมษายน 2560

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนเมษายน 2560 ณ ห้องพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP