Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น.

      เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560  ณ วัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน สังกัดกระทรวงแรงงานและสถานประกอบกิจการในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมเดินรณรงค์และร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2560 ( โดยมีกิจกรรมให้ผู้ใช้แรงงานร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมเดินขบวนทำสาธารณประโยชน์ทาสีวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลก )โดยเคลื่อนขบวนจากสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ – วัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP