Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน 2560

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำเดือนเมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

TOP