Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560

pll_content_description

     เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2560 นาวาอากาศตรีนายแพทย์ บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว

 

 

 

 

 

TOP