Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายจิรพงษ์ รัตนามตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP