Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

    วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม 741 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก(หลังใหม่) โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

TOP