Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

pll_content_description

TOP