Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560

pll_content_description

      เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมพิธีงานบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 ณ  บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก  โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าวเช่นกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP