Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก มอบเช็คเงินคืนภาษีไต้หวันแก่คนงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน

pll_content_description

     เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้มอบเช็คเงินคืนภาษีไต้หวันแก่คนงานไทยที่ไปทำงานประเทศไต้หวัน จำนวน 2 ราย แทนนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่นายพรต คำสุข เป็นจำนวนเงิน 10,020.17 บาท และนายธนพนธ์ เอมตี่ เป็นจำนวนเงิน 16,654.29 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,674.46 บาท ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

TOP