Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนซ่อมแซมทาสีวัด กำแพงวัด กุฎิกำแพงโบสถ์

pll_content_description

      วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นางอิสรา ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนซ่อมแซมทาสีวัด กำแพงวัด กุฎิกำแพงโบสถ์ และมอบค่าตอบแทน ณ วัดหนองหม้อแกง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

TOP