Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ( สาขาปั้นโอ่งซีเมนต์)

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560เวลา 13.30 น. นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจเยี่ยมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก หลักสูตรการฝึกอาชีพในชนบท สาขาปั้นโอ่งซีเมนต์ ณ บ้านสะเดาใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

 

TOP