Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมติดตามด่าน/จุดตรวจ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2560  เวลา 13.45 น.- 14.30 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมาย นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  ออกตรวจเยี่ยมติดตามด่าน/จุดตรวจ ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 จำนวน 2 แห่ง คือ (1) ด่านตรวจ ป้อมท่างาม ม.2 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์  และ(2) จุดตรวจป้อมบ้านน้อย ม.3 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จากการตรวจเยี่ยม ทั้ง 2 ด่าน/จุดตรวจ มีรถสัญจร ไป-มา ตลอด ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุและภาพรวมเหตุการณ์ปกติ

 

 

 

 

 

 

TOP