Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก ดำเนินการคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้าง

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้าง ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินการคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้าง ในวันและเวลาดังกล่าว

 

TOP