Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (สาขาการปั้นโอ่งซีเมนต์ )

pll_content_description

      เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม เวลา 14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  หลักสูตรการฝึกอาชีพในชนบท สาขาการปั้นโอ่งซีเมนต์ ระหว่างวันที่ 14 – 21 มีนาคม 2560 ณ บ้านสะเดาใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP