Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 (สาขาการปูกระเบื้อง)

pll_content_description

       เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม เวลา 10.00  น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มสาขาการฝึกอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาการปูกระเบื้อง ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2560 ณ บ้านวังไม้แก่น หมู่2 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

TOP