Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2560

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าประชุมในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

 

 

 

TOP