Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานอกระบบจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานอกระบบจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่)  โดยมีนายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

 

TOP