Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อย อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานยาเสพติด

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น.

      เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อย อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานยาเสพติด ณ ห้องประชุมบ้านริมน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านขอนสองสลึง ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และได้มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน และเวลา 13.00 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ อาสาสมัครแรงงานอำเภอนครไทย และอาสาสมัครแรงงานอำเภอชาติตระการ ปฏิบัติการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการออกกำลังกายทุกวันพุธ โดยการแข่งขันกีฬาเตตอง เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน ณ พื้นที่เขตอำเภอชาติการ

 

TOP