Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อย อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานยาเสพติด

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมกลุ่มย่อย อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานยาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และได้มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอบางระกำและอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

 

TOP