Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรมสาขา “การทำเว็บเพจสื่อการตลาดออนไลน์ “

pll_content_description

      สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก จัดฝึกอบรมสาขา "การทำเว็บเพจสื่อการตลาดออนไลน์ " จำนวน 20 คน ระยะการฝึก จำนวน 18 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ท่าทองพิษณุโลก

 

TOP