Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดสถานที่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่จากการพิจารณาสัมภาษณ์งานในวันนับพบแรงงาน (co-playmant)

pll_content_description

   วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2563 บริษัท ทีดีตะวันแดง จำกัด ในเครือคาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ จำนวน 11 ราย จากการพิจารณาสัมภาษณ์งานในวันนับพบแรงงาน (co-playmant) ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (ห้างเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า ท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก)

TOP