Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2563

pll_content_description

       นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโมราจ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

TOP