Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) และคำชี้แจง พร้อมตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

pll_content_description

TOP