Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

    วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,สำนักงานอุสาหกรรม,สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,กอ.รมน.กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตรวจติดตามและให้ข้อแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับเน้นย้ำให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ณ เขต อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 3 แห่ง ดังนี้ 1.บริษัท พี อี เทคนิค จำกัด 2.โรงงานเส้นหมี่เรืองสิน 3.หจก.พิษณุโลกการุณ

TOP