Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

แรงงานจังหวัดพิษณุโลกตรวจติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิรัตน์ ฐากูรบุตร แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,สำนักงานอุสาหกรรม,สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,กอ.รมน.กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตรวจติดตามและให้ข้อแนะนำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานประกอบการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับเน้นย้ำให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ณ เขต อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 2 แห่ง ดังนี้ 1.บริษัท พิษณุโลกบ่อทอง จำกัด 2.บริษัท บี อาร์ เค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด

TOP