Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี

pll_content_description

     วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 9.45 น. นายประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประชุมในการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้น (Video Conference) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมรับฟังนโยบายในวันและเวลาดังกล่าว

TOP