Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จััดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

pll_content_description

    เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561  ณ เวทีกาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  หัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2561 ในวันและเวลาดังกล่าว

 

TOP