Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดประชุมโครงการติดตามการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดประชุมโครงการติดตามการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ โรงแรมไอยราแกรนด์พาเลซ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัพิษณุโลก (นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์) เป็นประธานพิธิเปิด  และศึกษาดูงานการให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงานจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้างเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้าท่าทอง พิษณุโลก  โดยมีแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

TOP