Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ การเทศน์มหาชาติคำหลวงในงานสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ การเทศน์มหาชาติคำหลวงในงานสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ ประจำกัณฑ์ที่ 1 กัณฑ์ทศพร และได้มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์ในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

TOP