Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาธุรกิจเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาธุรกิจเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอโรมา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP