Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ “เงินเฟ้อ ค่าแรง กับปากท้องประชาชน”

pll_content_description

      เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ "เงินเฟ้อ ค่าแรง กับปากท้องประชาชน" ณ โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

TOP