Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม  2561  เวลา 09.30 น.  นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องวังพิกุล 123 โรงแรมอมรินทร์ลากูล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว

TOP