Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดในวันและเวลาดังกล่าว

TOP