Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งแรงงานไทยกลับบ้าน”

pll_content_description

      เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งแรงงานไทยกลับบ้าน”  ณ สถานีขนส่ง (บขส.) แห่งใหม่ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP