Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

pll_content_description

   เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีรับมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพให้กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 จำนวน 2,000 ถุง ณ บริเวณหน้าลาน Big C Supercenter อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีรับมอบ

TOP