Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมซักซ้อมขั้นตอนการให้บริการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสายใจ แก้วรัตนากร จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมซักซ้อมขั้นตอนการให้บริการศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP