Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลก  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังใหม่) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายจินดา  เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

TOP