Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (โต๊ะข่าว)

pll_content_description

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร ปลัดอำเภอ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (โต๊ะข่าว) ณ ห้องพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายอิสระพงษ์ เจริญสุข นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP