Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุม 771 (ชั้น 7) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP