Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมประชุมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลตรี สรายุทธ ปาลิวนิช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ด้านความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ณ โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดิเรก ยิ้มสังข์ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 เข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP