Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมประชุมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดพิษณุโลก

pll_content_description

      เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. พล.อ.ดร.ศิริ  ทิวะพันธ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นประธานในการประชุมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปราบไตรจักร 2 ชั้น 2 ห้อง 2- 307 อาคารปราบไตรจักร 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

TOP