Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2560

pll_content_description

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

TOP