Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

      เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส ชั้น 5 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

TOP