Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก

สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2560

pll_content_description

      เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องพระพุทธชินสีห์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

 

 

TOP